เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
เลือกจำนวนในการแสดงผล
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
รายงาน อันดับโรค ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการซ้ำใน 7 วัน || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
กลุ่มโรค
ชื่อโรค
ชื่อไทย
จำนวนผู้ป่วย(คน)
จำนวนผู้ป่วย(ครั้ง)
1
       
0
0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'