เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
จำนวนผู้รับบริการตามกลุ่มสิทธิ ผู้ป่วยนอก || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
รายการ
จำนวนผู้ป่วย(คน)
จำนวนผู้ป่วย(ครั้ง)
1
        
0
0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'