เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  

ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
รายงานค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอกตามหมวดบัญชีค่ารักษา เบาหวาน/ความดัน || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
กลุ่มรายการค่าใช้จ่าย
เบาหวาน(บาท)
ความดัน(บาท)
เบาหวาน+ความดัน(บาท)
รวม(บาท)
   ค่าบริการชันสูตรโรค
0
0
0
0
   ค่าบริการคลังเลือด
0
0
0
0
   ค่าบริการพยาธิวิทยา
0
0
0
0
   ค่าบริการรังสีวิทยา
0
0
0
0
   ค่าบริการตรวจวินิจฉัยอื่นๆ
0
0
0
0
   ค่าบริการผ่าตัด
0
0
0
0
   ค่าบริการระงับความรู้สึก
0
0
0
0
   ค่าอวัยวะเทียม
0
0
0
0
   ค่าอุปกรณ์บำบัดโรค
0
0
0
0
   ค่ายาเคมีบำบัด
0
0
0
0
   ค่าบริการทันตกรรม
0
0
0
0
   ค่ายาและเวชภัณฑ์
0
0
0
0
   ค่าบริการเวชกรรมฟื้นฟู
0
0
0
0
   ค่าบริการบำบัดรักษาอื่นๆ
0
0
0
0
   ค่าบริการทางการแพทย์ บัตรทอง
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net