เลือกตามไตรมาส       หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
21 กลุ่มโรค ผู้ป่วยนอก || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
กลุ่มโรค
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
จำนวน
1

โรคติดเชื้อและปรสิต

0

2

เนื้องอก(รวมมะเร็ง)

0

3

โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด และความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

0

4

โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบาลิสัม

0

5

ภาวะปรวนแปรทางจิตและพฤติกรรม

0

6

โรคระบบประสาท

0

7

โรคตารวมส่วนประกอบของตา

0

8

โรคหูและปุ่มกกหู

0

9

โรคระบบไหลเวียนเลือด

0

10

โรคระบบหายใจ

0

11

โรคระบบย่อยอาหาร รวมโรคในช่องปาก

0

12

โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

0

13

โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม

0

14

โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ

0

15

ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด

0

16

ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด

0

17

รูปร่างผิดปกติแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปแต่กำเนิดและโครโมโซมผิดปกติ

0

18

อาการ,อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบได้จากการตรวจทางคลินิกและ ทางห้องปฏิบัติการที่ไม่สามารถจำแนกโรคในกลุ่มอื่นได้

0

19

การเป็นพิษและผลที่ตามมา

0

20

อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมา

1

21

สาเหตุจากภายนอกอื่นๆที่ทำให้ป่วยหรือตาย

0

รวม
1
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'