เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
เลือกจำนวนในการแสดงผล
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
รายงาน กลุ่มโรคตาม DRG สูง || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
รหัส MDC
ชื่อกลุ่มโรค
จำนวนผู้ป่วย(ครั้ง)
จำนวนผู้ป่วย(คน)
ค่าเฉลี่ย RW
0
0.00
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net