โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-282530-31 แฟกซ์ 032-281585
 
Navigation
สสจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326268-71,
032-337025
Fax 032-325225,
032-310044
ร.พ.ราชบุรี
032-327999,
032-321825
ร.พ.โพธาราม
032-355300,
032-233594
ร.พ.บางแพ
032-381148-9 ,
032-349923
ร.พ.บ้านโป่ง
032-222841-6,
032-211766
ร.พ.ดำเนินสะดวก
032-246000-15
ร.พ.เจ็ดเสมียน
032-305096
Fax 032-397112
ร.พ.ร.จอมบึง
032-362662
Fax 032-362665
ร.พ.วัดเพลง
032-399290
ร.พ.สวนผึ้ง
032364496-8
Fax 032-364503
ร.พ.บ้านคา
0-3220-6879
00726 สสอ.ปากท่อ
032-281-162
07981 รพ.สต.บ้านหนองไร่
032-229-870 ,
081-932-8836
07982 รพ.สต.ทุ่งหลวง
032-376-062 ,
061-919-3999
07983 รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ
032-206-749 ,
081-378-5505
07984 รพ.สต.วังมะนาว
0xx-xxx-xxxx
07985 รพ.สต.ดอนทราย
032-282-198 ,
084-511-9994
07986 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
032-738137 ,
089-550-8297
07987 รพ.สต.บ้านเขาดิน
097-446-9273
032-734613
07988 รพ.สต.ตำบลป่าไก่
081-006-0686
07989 รพ.สต.วัดยางงาม
032-282-201 ,
080-988-6940
07990 รพ.สต.อ่างหิน
089-054-9600
07991 รพ.สต.บ้านนาคอก
089-921-5591
07992 รพ.สต.บ่อกระดาน
032-733-588 ,
081-573-2153
07993 รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน
086-167-2452
07994 รพ.สต.ยางหัก
089-542-7506
07995 รพ.สต.บ้านหินสี
092-891-4464
07996 รพ.สต.บ้านไทยประจัน
0xx-xxx-xxxx
07997 รพ.สต.วันดาว
086-613-6724
07998 รพ.สต.ห้วยยางโทน
089-837-6269
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 032-282530-31 Fax 032-281585
อาคารอำนวยการ
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

100

ห้องบริหาร 1

226

แผนกซักฟอก

308

ป้อมยามหน้า รพ.

227

โภชนาการ

102

ป้อมยามหลัง รพ.

228

ยานพาหนะ

105

ห้องงานพัสดุ

229

คลังยา

200

ห้องบริหาร 2 (FAX)

234

หน่วยจ่ายกลาง

201

ห้องบริหาร 3

236

ห้องเก็บเงิน (นอกเวลา)

202

ห้องผู้อำนวยการ

237

งานประกันสุขภาพ

203

ห้องบริหาร 4

238

คลินิกสุขภาพจิต

205

งานการเงิน

239

งานประชาสัมพันธ์

207

ห้องหัวหน้าพยาบาล

241

คลินิกเพื่อสุขภาพ

210

ห้องบัตร

244

งานซ่อมบำรุง

211

ห้องประชุม 4 (ตึกชายเก่า)

245

ห้องเอกเซเรย์ (จุดยื่นบัตร)

212

ห้องจ่ายยา (นอกเวลา)

246

ห้องการเงิน

214

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

247

ระบบบ่อบำบัด

215

ห้องบำบัดยาเสพติด

248

คลังวัสดุการแพทย์

217

ห้องคลอด

252

คลินิกโรคปอด

218

ห้องผ่าตัด

253

หัวหน้าบริหาร

219

ห้องเอกซเรย์

301 งานเวชฯ (ฝากครรภ์)

220

ห้องพักเวรER

302 ห้องประชุมไผ่สีสุก

222

ห้องประชุม 3 (ตึกหญิงเก่า)

303 งานเวชฯ (วัยรุ่น,วัยทำงาน,ผู้สูงอายุ)

223

ธนาคารอุปกรณ์ (ตึกชายเก่า)

306 งานเวชฯ (วัคซีน,ควบคุมโรค)

225

ห้องพักแพทย์ ER

316 คลินิก ARI
อาคารผู้ป่วยนอก
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

400

ห้องจ่ายยา IPD ในเวลา

414

ห้องทำงานหัวหน้า OPD

401

ห้องจ่ายยา(เคาน์เตอร์ยา) ในเวลา

415

ห้องตรวจภายใน

402

ห้องเก็บเงิน(ในเวลา)

416

ห้องเจาะเลือด

403

ห้องบัตร (ตึกใหม่)

500

ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

405

ห้องพักแพทย์ 1(ตึกใหม่)

511

คลินิกทันตกรรม(ปชส.รับบัตร)

406

ห้องพักแพทย์ 2(ตึกใหม่)

525

ห้อง LAB กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

407

โต๊ะนัดคนไข้ / ห้องตรวจ1

608

ห้องแผนไทย

408

ห้องตรวจ 2

609

ห้องกายภาพ

409

โต๊ะซักประวัติ / ห้องตรวจ 3

611

ห้องประชุม 1 (รักษ์ปากท่อ)

410

ห้องตรวจ 4

615

ตึกผู้ป่วยในชาย ตึกสงฆ์ ชั้น2

411

โต๊ะเลื่อนนัด / ห้องตรวจ 5
คลินิกเบาหวาน/หอบหืด

616

ตึกผู้ป่วยในชาย ตึกสงฆ์ ชั้น2

412

ห้องตรวจ 6

617

ตึกผู้ป่วยในหญิง ตึกสงฆ์ ชั้น1

413

ห้องฉีดยา / ตรวจคลื่นหัวใจ

619

ตึกผู้ป่วยในหญิง ตึกสงฆ์ ชั้น1

ปรับปรุง ณ 22/09/2566

:: CONTACT STAFF TELEPHONE ::

 
รักษาการผู้อำนวยการ


พญ.ปิยารัตน์ ทองย้อย

Tpiyarat20@gmail.com
  032-281585
    

  
HEALTH ID
บริการประชาชน

PHR Register
EMR&LAB For PCU ONLINE
His-Mobile 2023
OwnCloud Paktho Hosp.
ระบบบริการภายใน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ HOSxP
กรอกประวัติ จนท.ใหม่ของโรงพยาบาล Online
---------------------
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
Backoffice (ภายใน)
Backoffice (ภายนอก)

---------------------
ANTWEBViewer
ICD-10 Version:2016
ICD10_TM
รหัสหัตถการ ICD9_CM
แผนปฏิบัติการราชการรายบุคคล
DATA Check
His Mobile (Intra Web)
EMR Hosxp
IHosxp
Hosxp Training
วารสาร BMS

สถิติบริการรายไตรมาส
HDC Paktho.
Paktho Web Service
EMR-DHDC
พิกัดแผนที่ CVD RISK

รายงานทันตกรรม
HA
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Page Link (QR Code)
qrcode

QR-Code Panel V0.1.2
© 2011 by G0LGS