โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-282530-31 แฟกซ์ 032-281585
 
Navigation
สสจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326268-71,
032-337025
Fax 032-325225,
032-310044
ร.พ.ราชบุรี
032-327999,
032-321825
ร.พ.โพธาราม
032-355300,
032-233594
ร.พ.บางแพ
032-381148-9 ,
032-349923
ร.พ.บ้านโป่ง
032-222841-6,
032-211766
ร.พ.ดำเนินสะดวก
032-246000-15
ร.พ.เจ็ดเสมียน
032-305096
Fax 032-397112
ร.พ.ร.จอมบึง
032-362662
Fax 032-362665
ร.พ.วัดเพลง
032-399290
ร.พ.สวนผึ้ง
032364496-8
Fax 032-364503
ร.พ.บ้านคา
0-3220-6879
00726 สสอ.ปากท่อ
032-281-162
07981 รพ.สต.บ้านหนองไร่
032-229-870 ,
081-932-8836
07982 รพ.สต.ทุ่งหลวง
032-376-062 ,
061-919-3999
07983 รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ
032-206-749 ,
081-378-5505
07984 รพ.สต.วังมะนาว
0xx-xxx-xxxx
07985 รพ.สต.ดอนทราย
032-282-198 ,
084-511-9994
07986 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
032-738137 ,
089-550-8297
07987 รพ.สต.บ้านเขาดิน
089-988-5429
032-734613
07988 รพ.สต.ตำบลป่าไก่
081-006-0686
07989 รพ.สต.วัดยางงาม
032-282-201 ,
080-988-6940
07990 รพ.สต.อ่างหิน
089-054-9600
07991 รพ.สต.บ้านนาคอก
089-921-5591
07992 รพ.สต.บ่อกระดาน
032-733-588 ,
081-573-2153
07993 รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน
086-167-2452
07994 รพ.สต.ยางหัก
089-542-7506
07995 รพ.สต.บ้านหินสี
092-891-4464
07996 รพ.สต.บ้านไทยประจัน
0xx-xxx-xxxx
07997 รพ.สต.วันดาว
086-613-6724
07998 รพ.สต.ห้วยยางโทน
089-837-6269
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 032-282530-31 Fax 032-281585
อาคารอำนวยการ
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

100

ห้องบริหาร 1

227

โภชนาการ

308

ป้อมยามหน้า รพ.

228

ยานพาหนะ

102

ป้อมยามหลัง รพ.

229

คลังยา

105

ห้องงานพัสดุ

234

หน่วยจ่ายกลาง

200

ห้องบริหาร 2 (FAX)

236

ห้องเก็บเงิน (นอกเวลา)

201

ห้องบริหาร 3

237

งานประกันสุขภาพ

202

ห้องผู้อำนวยการ

238

คลินิกสุขภาพจิต

203

ห้องบริหาร 4

239

งานประชาสัมพันธ์

205

งานการเงิน

241

คลินิกเพื่อสุขภาพ

210

ห้องบัตร

244

งานซ่อมบำรุง

212

ห้องจ่ายยา (นอกเวลา)

245

ห้องเอกเซเรย์ (จุดยื่นบัตร)

207

ห้องหัวหน้าพยาบาล

246

ห้องถ่ายเอกสาร

214

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

247

ระบบบ่อบำบัด

215

ห้องบำบัดยาเสพติด

248

คลังวัสดุการแพทย์

217

ห้องคลอด

252

คลินิกโรคปอด

218

ห้องผ่าตัด

253

หัวหน้าบริหาร

219

ห้องเอกซเรย์

301 งานเวชฯ (ฝากครรภ์)

220

ห้องพักเวรER

302 ห้องประชุมไผ่สีสุก

222

(ตึกหญิงเก่า)

303 งานเวชฯ (วัยรุ่น,วัยทำงาน,ผู้สูงอายุ)

223

ธนาคารอุปกรณ์ (ตึกชายเก่า)

306 งานเวชฯ (วัคซีน,ควบคุมโรค)

225

ห้องพักแพทย์ ER

316 คลินิก ARI

226

แผนกซักฟอก

   
อาคารผู้ป่วยนอก
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

400

ห้องจ่ายยา IPD ในเวลา

414

ห้องทำงานหัวหน้า OPD

401

ห้องจ่ายยา(เคาน์เตอร์ยา) ในเวลา

415

ห้องตรวจภายใน

402

ห้องเก็บเงิน(ในเวลา)

416

ห้องเจาะเลือด

403

ห้องบัตร (ตึกใหม่)

500

ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

405

ห้องพักแพทย์ 1(ตึกใหม่)

511

คลินิกทันตกรรม(ปชส.รับบัตร)

406

ห้องพักแพทย์ 2(ตึกใหม่)

525

ห้อง LAB กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

407

โต๊ะนัดคนไข้ / ห้องตรวจ1

608

ห้องแผนไทย

408

ห้องตรวจ 2

609

ห้องกายภาพ

409

โต๊ะซักประวัติ / ห้องตรวจ 3

611

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

410

ห้องตรวจ 4

615

ตึกผู้ป่วยในชาย ตึกสงฆ์ ชั้น2

411

คลินิกเบาหวาน/หอบหืด
ห้องตรวจ 5

616

ตึกผู้ป่วยในชาย ตึกสงฆ์ ชั้น2

412

ห้องตรวจ 6

617

ตึกผู้ป่วยในหญิง ตึกสงฆ์ ชั้น1

413

ห้องฉีดยา / ตรวจคลื่นหัวใจ

619

ตึกผู้ป่วยในหญิง ตึกสงฆ์ ชั้น1

ปรับปรุง ณ 29/12/2565

:: CONTACT STAFF TELEPHONE ::

 
รักษาการผู้อำนวยการ


พญ.ปิยารัตน์ ทองย้อย

Tpiyarat20@gmail.com
  032-281585
     081-4343824

  
บริการประชาชน

PHR Register
EMR&LAB For PCU ONLINE
His-Mis 2013 Mobile
OwnCloud Paktho Hosp.
ระบบบริการภายใน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ HOSxP
กรอกประวัติ จนท.ใหม่ของโรงพยาบาล Online
---------------------
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
Backoffice (ภายใน)
Backoffice (ภายนอก)

---------------------
ANTWEBViewer
ICD-10 Version:2016
ICD10_TM
รหัสหัตถการ ICD9_CM
แผนปฏิบัติการราชการรายบุคคล
DATA Check
His Mobile (Intra Web)
EMR Hosxp
IHosxp
Hosxp Training
วารสาร BMS

สถิติบริการรายไตรมาส
HDC Paktho.
Paktho Web Service
EMR-DHDC
พิกัดแผนที่ CVD RISK

รายงานทันตกรรม
HA
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Page Link (QR Code)
qrcode

QR-Code Panel V0.1.2
© 2011 by G0LGS