โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-282530-31 แฟกซ์ 032-281585
 
Navigation
สสจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326268-71,
032-337025
Fax 032-325225,
032-310044
ร.พ.ราชบุรี
032-327999,
032-321825
ร.พ.โพธาราม
032-355300,
032-233594
ร.พ.บางแพ
032-381148-9 ,
032-349923
ร.พ.บ้านโป่ง
032-222841-6,
032-211766
ร.พ.ดำเนินสะดวก
032-246000-15
ร.พ.เจ็ดเสมียน
032-305096
Fax 032-397112
ร.พ.ร.จอมบึง
032-362662
Fax 032-362665
ร.พ.วัดเพลง
032-399290
ร.พ.สวนผึ้ง
032364496-8
Fax 032-364503
ร.พ.บ้านคา
0-3220-6879
00726 สสอ.ปากท่อ
032-281-162
07981 รพ.สต.บ้านหนองไร่
032-229870
07982 รพ.สต.ทุ่งหลวง
032-376-062 ,
089-935-4836
07983 รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ
032-919-900 ,
081-378-5505
07984 รพ.สต.วังมะนาว
0xx-xxx-xxxx
07985 รพ.สต.ดอนทราย
032-282-198 ,
089-167-3239
07986 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
032-738137
086-3000988
07987 รพ.สต.บ้านเขาดิน
089-988-5429
032-734613
07988 รพ.สต.ตำบลป่าไก่
089-996-9802
07989 รพ.สต.วัดยางงาม
032-282-201 ,
089-981-0976
07990 รพ.สต.อ่างหิน
081-194-4859
07991 รพ.สต.บ้านนาคอก
081-995-6947
07992 รพ.สต.บ่อกระดาน
032-733588
081-378-5505
087-059-7498
07993 รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน
086-167-2452
07994 รพ.สต.ยางหัก
089-990-5713
07995 รพ.สต.บ้านหินสี
089-038-1265
07996 รพ.สต.บ้านไทยประจัน
081-010-1042
07997 รพ.สต.วันดาว
083-043-2833
07998 รพ.สต.ห้วยยางโทน
089-837-6269
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 032-282530-31 Fax 032-281585
อาคารอำนวยการ
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

100

ห้องบริหาร 1

230

บ้านพักแพทย์สีส้ม E1

308

ป้อมยามหน้า รพ.

231

บ้านพัก นพ.ทวีศักดิ์

102

ป้อมยามหลัง รพ.

232

บ้านพักแพทย์+ทพญ.มฆวัน E2

105

ห้องประชุมชั้น2

234

หน่วยจ่ายกลาง

200

ห้องบริหาร (FAX)

236

ห้องเก็บเงิน

201

ห้องบริหาร 3

237

งานประกันสุขภาพ

202

ห้องผู้อำนวยการ

238

คลินิกสุขภาพจิต

203

ห้องบริหาร 4

239

งานประชาสัมพันธ์

205

ห้องงานการเงิน

241

ห้องคลินิกเพื่อสุขภาพ

206

ห้องบัตร

244

งานซ่อมบำรุง

208

ห้องกายภาพ

245

ห้องเอกเซเรย์

212

ห้องจ่ายยา

246

ห้องถ่ายเอกสาร

213

ห้องหัวหน้าพยาบาล

247

ระบบบ่อบำบัด

214

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

248

คลังวัสดุการแพทย์

215

ห้องออกใบส่งตัว

252

ห้องสายใย

217

ห้องคลอด

253

พ่อบ้าน รพ.

218

ห้องผ่าตัด

254

ศูนย์คอมพิวเตอร์

219

ห้องเอกซเรย์ 1

258

ห้องโสตฯ

220

ห้องพักเวรER/ศูนย์คุณภาพ

259 บ้านพักแพทย์ E9 ที่ประตู 2

222

ตึกผู้ป่วยในหญิง 1

260 ตึกผู้ป่วยในหญิง2

223

ห้องแผนไทย

300 ห้องหัวหน้ากลุ่มงานเวชฯ

224

บ้านพัก นพ.ประเสริฐ

301 โต๊ะ ANC งานเวชฯ

225

ห้องพักแพทย์ ER

302 ห้องประชุมไผ่สีสุก

226

แผนกซักฟอก

303 ห้องตรวจ PCU/จ่ายยา/คุณวิภา

227

โภชนาการ

306 ห้อง จนท. งานเวชฯ

228

ยานพาหนะ

314 ห้องกายภาพ

229

คลังเวชภัณฑ์

   
อาคารผู้ป่วยนอก
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

400

ห้องจ่ายยา IPD ในเวลา

413

ห้องฉีดยา / ตรวจคลื่นหัวใจ

401

ห้องจ่ายยา(เคาน์เตอร์ยา) ในเวลา

414

ห้องตรวจตาเบาหวาน

402

ห้องเก็บเงิน(ในเวลา)

415

ห้องตรวจภายใน

405

ห้องพักแพทย์ 1(ตึกใหม่)

416

ห้องเจาะเลือด

406

ห้องพักแพทย์ 2(ตึกใหม่)

511

คลินิกทันตกรรม(ปชส.รับบัตร)

407

โต๊ะนัดคนไข้ / ห้องตรวจ1

513

คลินิกทันตกรรม(ปชส.คืนบัตร)

408

ห้องตรวจ 2

518

โต๊ะ ทพญ.เพียงเพ็ญ

409

โต๊ะซักประวัติ / ห้องตรวจ 3

525

ห้อง LAB

410

ห้องตรวจ 4

611

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

411

คลินิกเบาหวาน/หอบหืด
ห้องตรวจ 5

615

ตึกผู้ป่วยในชาย 1

412

ห้องตรวจ 6

616

ตึกผู้ป่วยในชาย 2

       
ปรับปรุง ณ 26/11/2563

:: CONTACT STAFF TELEPHONE ::

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์

prasert@live.com
  084-0003142

  
บริการประชาชน

PHR Register
EMR&LAB For PCU ONLINE
His-Mis 2013 Mobile
OwnCloud Paktho Hosp.
ระบบบริการภายใน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ HOSxP
กรอกประวัติ จนท.ใหม่ของโรงพยาบาล Online
---------------------
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
IHosxp Intraweb
ปฏิทินอบรม สัมมนา
แจ้งซ่อม/บริการคอมพิวเตอร์
รายงานความเสี่ยง
ระเบียบบ้านพักปี 2553

ประวัติบุคลากร
ประวัติการลา
ประวัติการฝึกอบรม
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
Backoffice (ภายใน)
Backoffice (ภายนอก)

---------------------
ICD-10 Version:2016
ICD10_TM
รหัสหัตถการ ICD9_CM
แผนปฏิบัติการราชการรายบุคคล
DATA Check
His Mobile (Intra Web)
EMR Hosxp
IHosxp
Hosxp Training
วารสาร BMS

สถิติบริการรายไตรมาส
HDC Paktho.
Paktho Web Service
EMR-DHDC
พิกัดแผนที่ CVD RISK

รายงานทันตกรรม
HA
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Page Link (QR Code)
qrcode

QR-Code Panel V0.1.2
© 2011 by G0LGS