โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-282530-31 แฟกซ์ 032-281585
 
Navigation
สสจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326268-71,
032-337025
Fax 032-325225,
032-310044
ร.พ.ราชบุรี
032-327999,
032-321825
ร.พ.โพธาราม
032-355300,
032-233594
ร.พ.บางแพ
032-381148-9 ,
032-349923
ร.พ.บ้านโป่ง
032-222841-6,
032-211766
ร.พ.ดำเนินสะดวก
032-246000-15
ร.พ.เจ็ดเสมียน
032-305096
Fax 032-397112
ร.พ.ร.จอมบึง
032-362662
Fax 032-362665
ร.พ.วัดเพลง
032-399290
ร.พ.สวนผึ้ง
032364496-8
Fax 032-364503
ร.พ.บ้านคา
0-3220-6879
00726 สสอ.ปากท่อ
032-281-162
07981 รพ.สต.บ้านหนองไร่
032-229870
07982 รพ.สต.ทุ่งหลวง
032-376-062 ,
089-935-4836
07983 รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ
032-919-900 ,
081-378-5505
07984 รพ.สต.วังมะนาว
0xx-xxx-xxxx
07985 รพ.สต.ดอนทราย
032-282-198 ,
089-167-3239
07986 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
032-738137
086-3000988
07987 รพ.สต.บ้านเขาดิน
089-988-5429
032-734613
07988 รพ.สต.ตำบลป่าไก่
089-996-9802
07989 รพ.สต.วัดยางงาม
032-282-201 ,
089-981-0976
07990 รพ.สต.อ่างหิน
081-194-4859
07991 รพ.สต.บ้านนาคอก
081-995-6947
07992 รพ.สต.บ่อกระดาน
032-733588
081-378-5505
087-059-7498
07993 รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน
086-167-2452
07994 รพ.สต.ยางหัก
089-990-5713
07995 รพ.สต.บ้านหินสี
089-038-1265
07996 รพ.สต.บ้านไทยประจัน
081-010-1042
07997 รพ.สต.วันดาว
083-043-2833
07998 รพ.สต.ห้วยยางโทน
089-837-6269
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 032-282530-31 Fax 032-281585
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

101

ป้อมยามหน้า รพ.

231

บ้านพัก ผอ.ทวีศักดิ์

102

ป้อมยามหลัง รพ.

234

หน่วยจ่ายกลาง

105

ห้องประชุม

236

ห้องเก็บเงิน

201

ฝ่ายบริหารทั่วไป

237

งานประกันสุขภาพ

202

ศูนย์คุณภาพ

238

คลินิคสุขภาพจิต

203

ผ่ายบริหารทั่วไป

239

งานประชาสัมพันธ์

205

งานการเงิน

240

 

206

เวชระเบียน

241

ห้องคลินิคสุขภาพ

207

จุดคัดกรอง

242

บ้านพักแพทย์สีฟ้า

208

ห้องแผนไทย

244

งานซ่อมบำรุง

209

 

245

ห้องเอกเซเรย์

210

งานชันสูตร

246

ห้องถ่ายเอกสาร

212

เภสัชกรรม

252

ห้องสายใย

213

กลุ่มการพยาบาล

253

หัวหน้าบริหาร

214

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

254

ศูนย์คอมพิวเตอร์

215

ห้องออกใบส่งตัว

258

ห้องโสตฯ

217

ห้องคลอด

259 บ้านพักแพทย์ 1-2

218

ห้องผ่าตัด

260 WW นอกเวลา

219

ห้องเอกซเรย์

300 หัวหน้าฝ่าย PCU

220

ห้องพักแพทย์เวร

301 ห้องประชุมไผ่สีสุก

222

หอผู้ป่วยหญิง

302 ห้องพัฒนาการเด็ก
    303 ห้องจ่ายยา PCU

224

บ้านพัก นพ.ประเสริฐ

304 งาน ANC/WBC

225

คลินิกสุขภาพ

305 บ้านพักแพทย์ 7-8

226

แผนกซักฟอก

306 ห้อง จนท.เวช

227

โภชนาการ

315 คลินิคเพื่อสุขภาพ

228

ยานพาหนะ

316  

229

คลังเวชภัณฑ์

317 ห้อง จนท.กายภาพ

230

บ้านพักแพทย์

319 ห้องภายภาพ

 

 

 

 

400

ห้องจ่ายยา IPD ในเวลา

413

ห้องฉีดยา / ตรวจคลื่นหัวใจ

401

ห้องจ่ายยา(เคาน์เตอร์ยา)

414

ห้องตรวจตาเบาหวาน

402

ห้องเก็บเงิน(ในเวลา)

415

ห้องตรวจภายใน

405

ห้องพักแพทย์ 1(ตึกใหม่)

416

ห้องเจาะเลือด

406

ห้องพักแพทย์ 2(ตึกใหม่)

511

คลินิคทันตกรรม(ปชส.รับบัตร)

407

โต๊ะนัดคนไข้ ห้องตรวจ1

513

คลินิคทันตกรรม(ปชส.คืนบัตร)

408

ห้องตรวจ 2

518

โต๊ะ ทพญ.เพียงเพ็ญ

409

โต๊ะซักประวัติ ห้องตรวจ 3

525

ห้อง LAB

410

ห้องตรวจ 4

611

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

411

คลินิคเบาหวาน หอบ ห้องตรวจ 5

615

ตึกผู้ป่วยในชาย 1

412

ห้องตรวจ 6

616

ตึกผู้ป่วยในชาย 2

       
ปรับปรุง ณ 11/06/2562

::STAFF TELEPHONE ::

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์

prasert@live.com
  084-0003142

  
บริการประชาชน

PHR Register
EMR&LAB For PCU ONLINE
His-Mis 2013 Mobile
OwnCloud Paktho Hosp.
ระบบบริการภายใน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ HOSxP
กรอกประวัติ จนท.ใหม่ของโรงพยาบาล Online
---------------------
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
IHosxp Intraweb
ปฏิทินอบรม สัมมนา
แจ้งซ่อม/บริการคอมพิวเตอร์
รายงานความเสี่ยง
ระเบียบบ้านพักปี 2553

ประวัติบุคลากร
ประวัติการลา
ประวัติการฝึกอบรม
Backoffice (ภายใน)
Backoffice (ภายนอก)

---------------------
ICD-10 Version:2016
ICD10_TM
รหัสหัตถการ ICD9_CM
แผนปฏิบัติการราชการรายบุคคล
DATA Check
His Mobile (Intra Web)
EMR Hosxp
IHosxp
Hosxp Training
วารสาร BMS

สถิติบริการรายไตรมาส
HDC Paktho.
Paktho Web Service
EMR-DHDC
พิกัดแผนที่ CVD RISK

รายงานทันตกรรม
HA
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Page Link (QR Code)
qrcode

QR-Code Panel V0.1.2
© 2011 by G0LGS