โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ 032-282530-31 แฟกซ์ 032-281585
 
Navigation
สสจ.ราชบุรี
โทรศัพท์ 032-326268-71,
032-337025
Fax 032-325225,
032-310044
ร.พ.ราชบุรี
032-327999,
032-321825
ร.พ.โพธาราม
032-355300,
032-233594
ร.พ.บางแพ
032-381148-9 ,
032-349923
ร.พ.บ้านโป่ง
032-222841-6,
032-211766
ร.พ.ดำเนินสะดวก
032-246000-15
ร.พ.เจ็ดเสมียน
032-305096
Fax 032-397112
ร.พ.ร.จอมบึง
032-362662
Fax 032-362665
ร.พ.วัดเพลง
032-399290
ร.พ.สวนผึ้ง
032364496-8
Fax 032-364503
ร.พ.บ้านคา
0-3220-6879
00726 สสอ.ปากท่อ
032-281-162
07981 รพ.สต.บ้านหนองไร่
032-229870
07982 รพ.สต.ทุ่งหลวง
032-376-062 ,
089-935-4836
07983 รพ.สต.บ้านหนองวัวดำ
032-919-900 ,
081-378-5505
07984 รพ.สต.วังมะนาว
0xx-xxx-xxxx
07985 รพ.สต.ดอนทราย
032-282-198 ,
089-167-3239
07986 รพ.สต.หนองกระทุ่ม
032-738137
086-3000988
07987 รพ.สต.บ้านเขาดิน
089-988-5429
032-734613
07988 รพ.สต.ตำบลป่าไก่
089-996-9802
07989 รพ.สต.วัดยางงาม
032-282-201 ,
089-981-0976
07990 รพ.สต.อ่างหิน
081-194-4859
07991 รพ.สต.บ้านนาคอก
081-995-6947
07992 รพ.สต.บ่อกระดาน
032-733588
081-378-5505
087-059-7498
07993 รพ.สต.บ้านวังปลาช่อน
086-167-2452
07994 รพ.สต.ยางหัก
089-990-5713
07995 รพ.สต.บ้านหินสี
089-038-1265
07996 รพ.สต.บ้านไทยประจัน
081-010-1042
07997 รพ.สต.วันดาว
083-043-2833
07998 รพ.สต.ห้วยยางโทน
089-837-6269
หมายเลขโทรศัพท์ภายในโรงพยาบาลปากท่อ
เบอร์โทรศัพท์อัตโนมัติ 032-282530-31 Fax 032-281585
อาคารอำนวยการ
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

100

ห้องบริหาร 1

227

โภชนาการ

308

ป้อมยามหน้า รพ.

228

ยานพาหนะ

102

ป้อมยามหลัง รพ.

229

คลังยา

105

ห้องงานพัสดุ

234

หน่วยจ่ายกลาง

200

ห้องบริหาร 2 (FAX)

236

ห้องเก็บเงิน (นอกเวลา)

201

ห้องบริหาร 3

237

งานประกันสุขภาพ

202

ห้องผู้อำนวยการ

238

คลินิกสุขภาพจิต

203

แผนกงานโสต

239

งานประชาสัมพันธ์

205

ห้องงานการเงิน

241

ห้องคลินิกเพื่อสุขภาพ

206

ห้องบัตร

244

งานซ่อมบำรุง

212

ห้องจ่ายยา (นอกเวลา)

245

ห้องเอกเซเรย์

213

ห้องหัวหน้าพยาบาล

246

ห้องถ่ายเอกสาร

214

อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

247

ระบบบ่อบำบัด

215

ห้องบำบัดยาเสพติด

248

คลังวัสดุการแพทย์

217

ห้องคลอด

252

คลินิกโรคปอด

218

ห้องผ่าตัด

253

พ่อบ้าน รพ.

219

ห้องเอกซเรย์ 1

254

ห้อง DR SITE

220

ห้องพักเวรER

301 โต๊ะ ANC งานเวชฯ

222

ตึกผู้ป่วยโควิด1 (ตึกหญิงเก่า)

302 ห้องประชุมไผ่สีสุก

223

ตึกผู้ป่วยโควิด2 (ตึกชายเก่า)

303 ห้องทำงาน JIT

225

ห้องพักแพทย์ ER

306 ห้องทำงาน JIT ( 24 ชม.)

226

แผนกซักฟอก

   
อาคารผู้ป่วยนอก
เบอร์
หน่วยงาน
เบอร์
หน่วยงาน

400

ห้องจ่ายยา IPD ในเวลา

416

ห้องเจาะเลือด

401

ห้องจ่ายยา(เคาน์เตอร์ยา) ในเวลา

500

ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์

402

ห้องเก็บเงิน(ในเวลา)

511

คลินิกทันตกรรม(ปชส.รับบัตร)

405

ห้องพักแพทย์ 1(ตึกใหม่)

518

โต๊ะ ทพญ.เพียงเพ็ญ

406

ห้องพักแพทย์ 2(ตึกใหม่)

520

ห้อง Supply ทันตกรรม

407

โต๊ะนัดคนไข้ / ห้องตรวจ1

525

ห้อง LAB

408

ห้องตรวจ 2

608

ห้องแผนไทย

409

โต๊ะซักประวัติ / ห้องตรวจ 3

609

ห้องกายภาพ

410

ห้องตรวจ 4

611

ห้องประชุมใหญ่ชั้น 3

411

คลินิกเบาหวาน/หอบหืด
ห้องตรวจ 5

615

ตึกผู้ป่วยในโรคทั่วไป 1 ตึกสงฆ์ ชั้น2

412

ห้องตรวจ 6

616

ตึกผู้ป่วยในโรคทั่วไป 2 ตึกสงฆ์ ชั้น2

413

ห้องฉีดยา / ตรวจคลื่นหัวใจ

617

จุดบริการฉีดวัคซีน 1
ตึกสงฆ์ชั้น 1

414

ห้องทำงานหัวหน้า OPD

619

จุดบริการฉีดวัคซีน 2
ตึกสงฆ์ชั้น 1

415

ห้องตรวจภายใน

   
ปรับปรุง ณ 14/09/2564

:: CONTACT STAFF TELEPHONE ::

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นพ.ประเสริฐ ฉัตรวิชชานนท์

prasert@live.com
  084-0003142

  
บริการประชาชน

PHR Register
EMR&LAB For PCU ONLINE
His-Mis 2013 Mobile
OwnCloud Paktho Hosp.
ระบบบริการภายใน

ตรวจสอบข้อมูลผู้ให้บริการ HOSxP
กรอกประวัติ จนท.ใหม่ของโรงพยาบาล Online
---------------------
คู่มือการใช้งานอินเตอร์เน็ต
IHosxp Intraweb
ปฏิทินอบรม สัมมนา
แจ้งซ่อม/บริการคอมพิวเตอร์
รายงานความเสี่ยง
ระเบียบบ้านพักปี 2553

ประวัติบุคลากร
ประวัติการลา
ประวัติการฝึกอบรม
ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล NonHR
Backoffice (ภายใน)
Backoffice (ภายนอก)

---------------------
ICD-10 Version:2016
ICD10_TM
รหัสหัตถการ ICD9_CM
แผนปฏิบัติการราชการรายบุคคล
DATA Check
His Mobile (Intra Web)
EMR Hosxp
IHosxp
Hosxp Training
วารสาร BMS

สถิติบริการรายไตรมาส
HDC Paktho.
Paktho Web Service
EMR-DHDC
พิกัดแผนที่ CVD RISK

รายงานทันตกรรม
HA
การบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
Login
Username

PasswordForgotten your password?
Request a new one here.
Page Link (QR Code)
qrcode

QR-Code Panel V0.1.2
© 2011 by G0LGS