ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข คปสอ.ปากท่อ

Emergency Operations Center
 
เมนูหลัก
1. แผนเผชิญเหตุ
2. ผังระบบบัญชาการ ICS
3. สื่อสารความเสี่ยง
4. สถานการณ์โรค
5. ข้อมูลทีมปฏิบัติการ
6. ข้อมูลโรงพยาบาล
7. แผนที่จุดเกิดเหต
8. ข้อมูลยานพาหนะ
9. ข้อมูลทรัพยากรสนับสนุน....
10. สรุปข้อสั่งการที่ประชุม EOC ราชบุรี
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ EOC ราชบุรี
ที่ตั้งปัจจุบัน : เลขที่ 201/10 หมู่ 8 ถ.ท้าวอู่ทอง ต.ปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี 70140
โทรศัพท์: 032-282530-31 โทรสาร: 032-281585
Copy right 2019 Paktho Computer Center. All rights reserved. พัฒนาระบบ โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ