• โรงพยาบาลปากท่อ

  Paktho Hospital                                               Website : www.pthosp.net

  Featured Img 2
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลปากท่อ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

  "เป็นเครือข่ายบริการสุขภาพชั้นนำของราชบุรี โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการระบบสุขภาพ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี"

  Featured Img 1
 • โรงพยาบาลปากท่อยุคใหม่

  วิสัยทัศน์กว้างไกล พัฒนาใช้ข้อมูลร่วมกัน

  Featured Img 2