อบรมขับเคลื่อนการสื่อสารสาธารณะและสังคม

ตำรวจปากท่อสุขภาพดี ที่โรงพยาบาลปากท่อ

แผนความมั่นคงปลอดภัยทางการเงิน สำหรับบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Money Safety MOPH)

รพ.ปากท่อ ออกหน่วยตรวจสุขภาพพระภิกษุที่พระสังฆาธิการ