คุณเวีรยุทธ มั่นคง พนักงานเปล ร.พ.ปากท่อ พบผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และได้ให้ความช่วยเหลือในทันที

คุณเสริมยศ พจนสิทธิ์ คนสวนร.พ.ปากท่อ เก็บของมีค่าได้และนำส่งคืนให้เจ้าของ คุณณัฐธิดา รุนเจริญ

คุณนันทินี ผลเจริญ พยาบาลห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินร.พ.ปากท่อ ขณะเดินทางกลับที่พัก พบอุบัติเหตุ จึงเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทันที

คุณละเมียด ศรนรินทร์ พนักงานหน่วยซักฟอก พบเงินในชุดผู้ป่วยที่ส่งซัก นำส่งมอบคืนให้ผู้ป่วย