ขอขอบคุณ คุณคงฤทธิ์ เติมวาณิช ที่ได้บริจาคให้กับ โรงพยาบาลปากท่อ รถเข็นผู้ป่วย (wheel chair) 2 คัน และ ผ้าอ้อมอนามัย 5 ห่อ

ขอขอบคุณ คุณกฤชณรงค์-คุณมาลัยอร หิรัณยรัชต์ ที่ได้บริจาคเงินให้กับ โรงพยาบาลปากท่อ เป็นจำนวน 20,000 บาท

ขอขอบคุณ บริษัท คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับ โรงพยาบาลปากท่อ จำนวน 450,000 บาท

ขอขอบคุณ คุณบวร วัฒนอัมพรกุล ที่ได้บริจาคเงินให้กับ โรงพยาบาลปากท่อ เป็นจำนวน 5,000 บาท

ขอขอบคุณ อาจารย์ปราณี ฟักคง ที่ได้บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อเตียงกายภาพบำบัด เป็นจำนวน 10,000 บาท

ขอขอบคุณ ครอบครัวคุณนิภา แซ่โค้ว มอบเงินบริจาคเพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 100,000 บาท

ขอขอบคุณ คุุณพรศิวภัสสร์ สมัยสมภพ และเพื่อน บริจาคเงินจำนวน 71,209 บาท ให้ รพ.ปากท่อ

ขอขอบคุณ เจ้าอาวาส วัดเขาพุนก ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ที่ได้มอบข้าวสาร จำนวน 40 ถุง และ น้ำยาซักผ้า จำนวน 10 ลัง ให้กับรพ.ปากท่อ

ขอขอบคุณ คุณบุศรินทร์ ศีลภมร บริจาคชุดม้าหินอ่อน2ชุด ให้กับคลินิครักษ์ปอด รพ.ปากท่อ