[จ้างงาน/จัดซื้อ] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 28 มี.ค. 2024, 16:17
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 22 มี.ค. 2024, 14:05
[จ้างงาน/จัดซื้อ] การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฝ่ายเภสัชกรรม2567 เดือนกุมภาพันธ์2567 โดย พัชราภรณ์ 22 มี.ค. 2024, 09:43
[จ้างงาน/จัดซื้อ] การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฝ่ายเภสัชกรรม67 เดือนมกราคม2567 โดย พัชราภรณ์ 7 ก.พ. 2024, 10:22
[จ้างงาน/จัดซื้อ] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 18 ม.ค. 2024, 09:03

<<ติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่>>