จ้างงาน/จัดซื้อ

หัวข้อ

(1/32) > >>

[1] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน ๑ รายการ

[2] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ

[3] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน

[4] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

[5] การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฝ่ายเภสัชกรรม2567 เดือนกุมภาพันธ์2567

[6] การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฝ่ายเภสัชกรรม67 เดือนมกราคม2567

[7] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ)

[8] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข

[9] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version