Paktho Hospital Community - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
18
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1437
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
1373
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
13
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1
ออนไลน์มากที่สุด:
257 - 10 ธ.ค. 2019, 08:10
ออนไลน์วันนี้:
1
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
7.65
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.32
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.31
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
33
สมาชิกล่าสุด:
พัชราภรณ์
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.11
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

ออนไลน์นานที่สุด

เกื้อกูล
2วัน 13ชั่วโมง 0นาที
พงศธร ศูนย์คอมฯ
1วัน 9ชั่วโมง 25นาที
admin
16ชั่วโมง 5นาที
วีรปภา ดวงตา
6ชั่วโมง 47นาที
รัชฎา
5ชั่วโมง 56นาที
ธุรการ
3ชั่วโมง 32นาที
OLD_ADMIN
3ชั่วโมง 23นาที
QC007
3ชั่วโมง 22นาที
ธามน
2ชั่วโมง 57นาที
พัสดุ
2ชั่วโมง 49นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 45 45 0 3
กรกฎาคม 2024 5 5 0 3
มิถุนายน 2024 14 14 0 2
พฤษภาคม 2024 0 0 0 2
เมษายน 2024 1 1 0 3
มีนาคม 2024 12 12 0 3
กุมภาพันธ์ 2024 6 6 0 2
มกราคม 2024 7 7 0 2
* 2023 63 63 1141 50
ธันวาคม 2023 8 8 0 3
พฤศจิกายน 2023 2 2 0 3
ตุลาคม 2023 3 3 0 2
กันยายน 2023 13 13 0 3
สิงหาคม 2023 7 7 0 3
กรกฎาคม 2023 14 14 0 3
มิถุนายน 2023 3 3 0 2
พฤษภาคม 2023 3 3 0 3
เมษายน 2023 1 1 54 36
มีนาคม 2023 1 1 407 18
กุมภาพันธ์ 2023 3 3 297 50
มกราคม 2023 5 5 383 47
* 2022 49 49 4914 179
ธันวาคม 2022 8 8 414 179
พฤศจิกายน 2022 9 9 398 43
ตุลาคม 2022 3 3 327 54
กันยายน 2022 4 4 374 10
สิงหาคม 2022 3 3 432 21
กรกฎาคม 2022 1 1 384 16
มิถุนายน 2022 1 1 391 23
พฤษภาคม 2022 3 3 368 14
เมษายน 2022 3 3 376 18
มีนาคม 2022 10 10 372 19
กุมภาพันธ์ 2022 1 1 507 21
มกราคม 2022 3 3 571 18
* 2021 48 51 5248 42
ธันวาคม 2021 4 4 418 17
พฤศจิกายน 2021 4 4 355 32
ตุลาคม 2021 5 5 419 29
กันยายน 2021 2 2 509 17
สิงหาคม 2021 0 0 498 34
กรกฎาคม 2021 5 5 454 31
มิถุนายน 2021 3 6 458 29
พฤษภาคม 2021 7 7 381 39
เมษายน 2021 3 3 457 42
มีนาคม 2021 4 4 501 40
กุมภาพันธ์ 2021 4 4 319 21
มกราคม 2021 7 7 479 17
* 2020 79 79 5340 106
ธันวาคม 2020 13 13 591 18
พฤศจิกายน 2020 4 4 523 23
ตุลาคม 2020 2 2 371 50
กันยายน 2020 3 3 340 23
สิงหาคม 2020 7 7 410 23
กรกฎาคม 2020 3 3 389 24
มิถุนายน 2020 0 0 414 20
พฤษภาคม 2020 1 1 546 22
เมษายน 2020 8 8 485 26
มีนาคม 2020 16 16 477 104
กุมภาพันธ์ 2020 12 12 416 21
มกราคม 2020 10 10 378 106
* 2019 107 107 3999 257
ธันวาคม 2019 12 12 304 257
พฤศจิกายน 2019 7 7 311 99
ตุลาคม 2019 3 3 358 14
กันยายน 2019 14 14 411 24
สิงหาคม 2019 4 4 402 18
กรกฎาคม 2019 8 8 327 16
มิถุนายน 2019 7 7 298 22
พฤษภาคม 2019 3 3 343 13
เมษายน 2019 4 4 380 15
มีนาคม 2019 25 25 414 22
กุมภาพันธ์ 2019 9 9 251 10
มกราคม 2019 11 11 200 10
* 2018 62 64 2932 46
ธันวาคม 2018 6 6 244 29
พฤศจิกายน 2018 10 10 204 46
ตุลาคม 2018 2 2 199 36
กันยายน 2018 7 7 224 19
สิงหาคม 2018 5 5 257 16
กรกฎาคม 2018 5 5 270 25
มิถุนายน 2018 15 15 250 24
พฤษภาคม 2018 4 4 305 16
เมษายน 2018 1 1 334 22
มีนาคม 2018 0 0 263 19
กุมภาพันธ์ 2018 3 5 169 19
มกราคม 2018 4 4 213 19
* 2017 17 17 2730 28
ธันวาคม 2017 2 2 181 18
พฤศจิกายน 2017 2 2 242 18
ตุลาคม 2017 3 3 270 18
กันยายน 2017 0 0 233 18
สิงหาคม 2017 1 1 205 19
กรกฎาคม 2017 0 0 197 19
มิถุนายน 2017 4 4 193 18
พฤษภาคม 2017 0 0 279 28
เมษายน 2017 0 0 229 16
มีนาคม 2017 3 3 198 17
กุมภาพันธ์ 2017 2 2 179 14
มกราคม 2017 0 0 324 12
* 2016 11 12 603 29
ธันวาคม 2016 0 0 62 14
พฤศจิกายน 2016 1 1 46 16
ตุลาคม 2016 1 1 104 14
กันยายน 2016 0 0 39 29
สิงหาคม 2016 0 0 23 13
กรกฎาคม 2016 1 1 35 15
มิถุนายน 2016 2 2 31 17
พฤษภาคม 2016 1 2 35 18
เมษายน 2016 2 2 59 18
มีนาคม 2016 1 1 84 16
กุมภาพันธ์ 2016 0 0 51 21
มกราคม 2016 2 2 34 13
* 2015 47 48 1764 33
ธันวาคม 2015 4 5 63 10
พฤศจิกายน 2015 3 3 52 16
ตุลาคม 2015 7 7 204 10
กันยายน 2015 3 3 93 13
สิงหาคม 2015 2 2 110 10
กรกฎาคม 2015 4 4 89 10
มิถุนายน 2015 5 5 118 12
พฤษภาคม 2015 2 2 103 19
เมษายน 2015 5 5 317 14
มีนาคม 2015 6 6 368 23
กุมภาพันธ์ 2015 3 3 91 12
มกราคม 2015 3 3 156 33
* 2014 31 32 2302 21
ธันวาคม 2014 4 4 203 15
พฤศจิกายน 2014 3 3 149 16
ตุลาคม 2014 2 2 155 16
กันยายน 2014 3 3 325 15
สิงหาคม 2014 1 1 161 15
กรกฎาคม 2014 1 1 153 14
มิถุนายน 2014 2 2 204 16
พฤษภาคม 2014 5 5 218 16
เมษายน 2014 3 3 199 16
มีนาคม 2014 4 5 228 21
กุมภาพันธ์ 2014 1 1 124 14
มกราคม 2014 2 2 183 21
* 2013 59 63 4589 61
ธันวาคม 2013 3 3 252 18
พฤศจิกายน 2013 2 2 307 18
ตุลาคม 2013 3 4 311 29
กันยายน 2013 4 5 253 20
สิงหาคม 2013 4 4 217 21
กรกฎาคม 2013 5 5 300 50
มิถุนายน 2013 12 13 396 19
พฤษภาคม 2013 5 5 296 17
เมษายน 2013 5 5 248 61
มีนาคม 2013 5 6 305 60
กุมภาพันธ์ 2013 7 7 694 45
มกราคม 2013 4 4 1010 30
* 2012 48 56 2532 57
ธันวาคม 2012 5 5 432 32
พฤศจิกายน 2012 6 6 236 29
ตุลาคม 2012 3 3 170 12
กันยายน 2012 5 7 164 9
สิงหาคม 2012 2 2 155 7
กรกฎาคม 2012 5 7 171 20
มิถุนายน 2012 3 3 167 57
พฤษภาคม 2012 3 5 190 50
เมษายน 2012 9 11 193 11
มีนาคม 2012 3 3 185 18
กุมภาพันธ์ 2012 1 1 218 10
มกราคม 2012 3 3 251 22
* 2011 97 117 1430 20
ธันวาคม 2011 2 2 256 15
พฤศจิกายน 2011 10 10 256 18
ตุลาคม 2011 7 7 239 18
กันยายน 2011 8 8 200 18
สิงหาคม 2011 12 13 168 16
กรกฎาคม 2011 14 17 158 13
มิถุนายน 2011 8 8 118 10
พฤษภาคม 2011 9 12 5 9
เมษายน 2011 3 3 6 20
มีนาคม 2011 6 7 8 8
กุมภาพันธ์ 2011 13 15 10 15
มกราคม 2011 5 15 6 10
* 2010 822 867 74 53
ธันวาคม 2010 368 374 18 49
พฤศจิกายน 2010 281 289 18 53
ตุลาคม 2010 20 22 10 8
กันยายน 2010 41 52 7 10
สิงหาคม 2010 46 52 5 10
กรกฎาคม 2010 12 20 5 11
มิถุนายน 2010 17 20 3 4
พฤษภาคม 2010 37 38 8 6