ส่งหัวข้อ "การคัดกรองมะเร็งเต้านม 2565 โดยนักศึกษาแพทย์ศิริราช รุ่น 128" ถึงเพื่อน