ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 5-10-2566 เวลา. 09:01:58 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    283 คน 285 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   221 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   35 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   1 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    5 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก