ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 13-04-2567 เวลา. 11:35:15 น.
     
  จำนวนผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด    44 คน 44 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยนอกวันนี้   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   20 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิก)   0 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    30 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   3 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก