ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 3-06-2566 เวลา. 20:56:17 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    86 คน 87 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   25 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   0 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    48 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   5 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก