รายงานการส่งต่อจากโรงพยาบาลปากท่อด้วยโปรแกรม ThaiRefer

กรุณากรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือ HN


อันดับ
HN
เลขประชาชน
ชื่อ
ระดับ
วันที่ส่งต่อ
โรงพยาบาลปลายทาง
วินิจฉัย
1
610003525
   นางสาวเอ๋     พม่า
Emergency
10677
G2P1 GA 31+4 wk with preterm labor
2
500008669
   นายเจริญสิริ     กาดลังกา
Emergency
10677
r/o hemorrhagic stroke
 
Untitled Document

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-282530-31 Email : pschainan@hotmail.com

'