รายงานการส่งต่อจากโรงพยาบาลปากท่อด้วยโปรแกรม ThaiRefer
ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

วันที่
จำนวนผู้ป่วย(คน)
ชาย
หญิง
R
E
U
SU
N
18 พฤศจิกายน 2561
2
2
0
0
2
0
0
0
17 พฤศจิกายน 2561
5
2
3
0
4
1
0
0
16 พฤศจิกายน 2561
3
3
0
0
2
1
0
0
15 พฤศจิกายน 2561
1
1
0
0
1
0
0
0
14 พฤศจิกายน 2561
6
3
3
0
4
2
0
0
13 พฤศจิกายน 2561
4
2
2
0
0
4
0
0
12 พฤศจิกายน 2561
11
6
5
0
4
5
1
1
11 พฤศจิกายน 2561
2
1
1
0
0
2
0
0
10 พฤศจิกายน 2561
1
0
1
0
1
0
0
0
9 พฤศจิกายน 2561
4
2
2
1
1
2
0
0
 
Untitled Document

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-282530-31 Email : pschainan@hotmail.com