รายงานการส่งต่อจากโรงพยาบาลปากท่อด้วยโปรแกรม ThaiRefer
ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 20 กันยายน 2561

วันที่
จำนวนผู้ป่วย(คน)
ชาย
หญิง
R
E
U
SU
N
20 กันยายน 2561
1
1
0
0
0
0
0
1
19 กันยายน 2561
4
3
1
0
3
1
0
0
18 กันยายน 2561
4
1
3
2
1
0
0
1
17 กันยายน 2561
5
2
3
1
3
1
0
0
16 กันยายน 2561
2
1
1
1
1
0
0
0
15 กันยายน 2561
1
1
0
0
1
0
0
0
14 กันยายน 2561
3
1
2
1
2
0
0
0
13 กันยายน 2561
2
1
1
1
1
0
0
0
12 กันยายน 2561
4
0
4
0
3
0
0
1
11 กันยายน 2561
2
0
2
1
1
0
0
0
 
Untitled Document

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-282530-31 Email : pschainan@hotmail.com