รายงานการส่งต่อจากโรงพยาบาลปากท่อด้วยโปรแกรม ThaiRefer
ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2562

วันที่
จำนวนผู้ป่วย(คน)
ชาย
หญิง
R
E
U
SU
N
16 มกราคม 2562
2
2
0
0
2
0
0
0
15 มกราคม 2562
4
2
2
1
1
2
0
0
14 มกราคม 2562
5
1
4
0
2
2
0
1
13 มกราคม 2562
5
3
2
2
1
1
0
0
11 มกราคม 2562
3
2
1
0
3
0
0
0
10 มกราคม 2562
1
0
1
0
0
1
0
0
9 มกราคม 2562
1
1
0
0
0
1
0
0
8 มกราคม 2562
1
0
1
0
1
0
0
0
7 มกราคม 2562
8
7
1
1
1
4
0
2
6 มกราคม 2562
3
2
1
0
3
0
0
0
 
Untitled Document

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 032-282530-31 Email : pschainan@hotmail.com