• โรงพยาบาลปากท่อ ยุคใหม่

  Paktho Hospital                                               Website : www.pthosp.net

  Featured Img 2
 • วิสัยทัศน์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี

  "โรงพยาบาลชุมชนชั้นนำด้านบริการสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ของภาคกลาง"

  Featured Img 1
 • โรงพยาบาลสาธารณสุขยุคใหม่

  การเชื่อมโยงกว้างไกล ใช้ข้อมูลพัฒนาร่วมกัน

  Featured Img 2