[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 20 ธ.ค. 2019, 15:49
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางว.งานบ้านฯ จำนวน 6 รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 18 ธ.ค. 2019, 15:26
[จ้างงาน/จัดซื้อ] แผนจัดซื้อจัดจ้างว.สนงฯและวัสดุอื่น ปี 2563 โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 12 ธ.ค. 2019, 13:19
[จ้างงาน/จัดซื้อ] แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ฯ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 12 ธ.ค. 2019, 13:19
[จ้างงาน/จัดซื้อ] แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าฯ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 12 ธ.ค. 2019, 13:18

<<ติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่>>