[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางจ้าง(บริการควบคุมแมลงและสัตว์พาหะ ปลวก มด แมลงสาบ) โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 8 พ.ย. 2019, 09:45
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 3 ต.ค. 2019, 11:49
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางจ้างติดต้ังระบบกล้อ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 1 ส.ค. 2019, 14:26
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ราคากลางซ่อมแซมหลังคาตึกหญิง โดย ณัฐพล 15 ก.ค. 2019, 14:41
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ราคากลางระบบกล้อง CCTV ตึกผู้ป่วยนอก 3 โดย ณัฐพล 15 ก.ค. 2019, 14:41

<<ติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่>>