[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศประกวดราคาซื้อค.การแพทย์(เครื่องปั๊มฯ) โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 24 มี.ค. 2020, 11:55
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 19 มี.ค. 2020, 10:13
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 12 มี.ค. 2020, 10:46
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 12 มี.ค. 2020, 10:46
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 28 ก.พ. 2020, 14:32

<<ติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่>>