[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางจ้างติดต้ังกันตก โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 11 ก.พ. 2020, 11:48
[จ้างงาน/จัดซื้อ] รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 11 ก.พ. 2020, 11:48
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศแผนจัดซื้อค.การแพทย์ฯ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 23 ม.ค. 2020, 16:15
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศแผนจัดซื้อค.ไฟฟ้าฯ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 23 ม.ค. 2020, 16:14
[จ้างงาน/จัดซื้อ] ประกาศราคากลางจัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 20 ธ.ค. 2019, 15:49

<<ติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่>>