เลือกตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  

Chart
รายงานผู้มาคลอดที่อายุต่ำกว่า 20 ปี   แยกรายไตรมาส
ลำดับ ไตรมาส Teenage Pregnancy Total Labour
จำนวน(ราย) เปอร์เซนต์ จำนวน(ราย) เปอร์เซนต์
ไตรมาสที่ 1 0 0.00 % 0 100 %
ไตรมาสที่ 2 0 0.00 % 0 100 %
ไตรมาสที่ 3 0 0.00 % 0 100 %
ไตรมาสที่ 4 0 0.00 % 0 100 %
รวม 0 0.00 % 0 100 %
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net