เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
เลือกจำนวนในการแสดงผล
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
รายงาน อันดับโรค ทันตกรรม || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
รหัสโรค
ชื่อโรค
ชื่อไทย
จำนวนคน
จำนวนครั้ง
1
           
       
0
0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'