เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
เลือกจำนวนในการแสดงผล
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
รายงานสาเหตุการเสียชีวิต ผู้ป่วยนอก || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
ลำดับที่
สาเหตุการตาย
จำนวนผู้ตาย
1
  
0
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net

'