เลือกตามไตรมาส      หรือตามปีงบประมาณ
เลือกชนิดของกราฟ  
เลือกจำนวนในการแสดงผล
ไตรมาสที่ได้เลือกไว้คือ
Chart
รายงาน อันดับโรค ระบาดวิทยา || ตั้งแต่ วันที่ -- ถึง วันที่ --
อันดับ
กลุ่มโรค
ชื่อโรค
จำนวนคน
จำนวนครั้ง
อัตราต่อแสนประชากร
   
0
0
0.00              
 

จัดทำโดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปากท่อ จังหวัดราชบุรี โทร 032-281705 , 032-282677 E-mail : dtc11276@pthosp.net