ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 19-01-2563 เวลา. 14:08:23 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    250 คน 250 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   24 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   0 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    24 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   10 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   1 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก