ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 21-09-2563 เวลา. 19:18:28 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    432 คน 438 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   145 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   26 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   64 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    55 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   62 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   3 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   25 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก