ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 16-01-2562 เวลา. 21:24:42 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    530 คน 539 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   201 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   37 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   40 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   68 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    48 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   37 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   31 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้