ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 21-03-2562 เวลา. 21:28:46 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    390 คน 399 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   112 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   35 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   68 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    54 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   45 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   37 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้