ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 20-09-2561 เวลา. 13:00:04 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    298 คน 302 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   167 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   41 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   27 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    22 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   28 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   17 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้