ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 28-09-2564 เวลา. 08:30:00 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    1290 คน 1302 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   360 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   50 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   15 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    22 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   35 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   47 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก