ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 1-12-2563 เวลา. 18:29:23 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    520 คน 540 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   202 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   21 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   60 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   21 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    35 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   60 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   16 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก