ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 6-10-2565 เวลา. 17:23:04 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    416 คน 437 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   151 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   40 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   73 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    49 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   52 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   26 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก