ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 19-07-2562 เวลา. 15:51:46 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    523 คน 529 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   231 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   40 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   49 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   48 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    33 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   60 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   27 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก