ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 4-06-2563 เวลา. 08:16:22 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    123 คน 123 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   76 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   23 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   0 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    4 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก