ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 11-05-2564 เวลา. 23:42:17 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    505 คน 521 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   208 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   31 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   57 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    73 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   72 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   11 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก