ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 16-09-2562 เวลา. 10:02:00 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    361 คน 370 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   199 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   42 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   9 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   7 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    9 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   29 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   10 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก