ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 22-11-2562 เวลา. 19:51:36 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    529 คน 541 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   205 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   31 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   30 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   3 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    53 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   35 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   32 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก