ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 27-07-2564 เวลา. 18:28:11 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    328 คน 337 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   71 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   65 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   37 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    22 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   46 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   2 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   10 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก