ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 25-02-2564 เวลา. 14:37:34 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    318 คน 325 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   112 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   15 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   35 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   12 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    30 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   34 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   14 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก